Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S1.3.1 Organiseren van sluitende samenwerking en overdracht tussen partners

S1.3.1 Organiseren van sluitende samenwerking en overdracht tussen partners
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Met alle betrokken partijen werken we vanuit een Lokaal Educatieve Agenda aan ontwikkelopgaven en de samenwerking daarin. Concreet organiseren we activiteiten voor jongeren om een goede overstap te maken naar het voortgezet onderwijs.