Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S1.4.1 Maken van resultaat- en kwaliteitsafspraken rondom voor- en vroegschoolse opvang

S1.4.1 Maken van resultaat- en kwaliteitsafspraken rondom voor- en vroegschoolse opvang
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

We zetten o.a. in op het scholen van de pedagogisch medewerkers zodat zij voldoen aan de taaleis 3F en maken nadere afspraken over de resultaten van de voor- en vroegschoolse educatie. Met de verschillende betrokken partners werken we aan optimale en sluitende ondersteuning en overdracht.