Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S1.5.1 Ontwikkelen van Taalexpertisecentrum

S1.5.1 Ontwikkelen van Taalexpertisecentrum
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

We willen samen met Voilá de (expertise van) de Taalschool verder doorontwikkelen naar een bredere functie op het gebied van taal(achterstand). Ook met de Bibliotheek zoeken we naar mogelijkheden – we onderzoeken bijvoorbeeld de behoefte op scholen naar het product ‘Bibliotheek op School’.