Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S2.1.1 Stimuleren van buurtactiviteiten en ruimte bieden aan initiatieven van inwoners

S2.1.1 Stimuleren van buurtactiviteiten en ruimte bieden aan initiatieven van inwoners
Portefeuillehouder
Jan Overweg

We stimuleren initiatieven en ondersteunen vrijwilligers, waar nodig met financiële ondersteuning vanuit Fonds Samenlevingsinitiatieven.