Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S2.1.2 Stimuleren van verbindingen tussen inwoners, lokale organisaties en ondersteunende professionals

S2.1.2 Stimuleren van verbindingen tussen inwoners, lokale organisaties en ondersteunende professionals
Portefeuillehouder
Jan Overweg

We werken aan het leggen van verbanden tussen netwerken en het versterken van deze netwerken, zodat men elkaar actief kan ondersteunen.