Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S2.1.3 (Sport)verenigingen stimuleren mensen om, ongeacht hun beperking, actief ofals toeschouwer aan activiteiten deel te nemen

S2.1.3 (Sport)verenigingen stimuleren mensen om, ongeacht hun beperking, actief ofals toeschouwer aan activiteiten deel te nemen
Portefeuillehouder
Albert Dragt

Verenigingen willen zich inzetten voor kwetsbare inwoners en ondernemen activiteiten om hen te ondersteunen en/of te laten participeren. Hierbij kan het ook gaan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.