Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S2.3.2 Oganiseren van een "oppas"-mogelijkheid voor mantelzorgouders van een kind met een (meervoudige) beperking

S2.3.2 Oganiseren van een "oppas"-mogelijkheid voor mantelzorgouders van een kind met een (meervoudige) beperking
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Dit sluit aan bij de aanbevelingen die door de raad zijn gedaan rondom jeugdhulp. Voordat wordt gestart met deze activiteit, zal een behoefteonderzoek plaatsvinden.