Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S2.5.1 Organiseren van een sociaal netwerk rondom nieuwkomers en bieden van passende begeleiding richting zelfredzaamheid en (arbeids)participatie

S2.5.1 Organiseren van een sociaal netwerk rondom nieuwkomers en bieden van passende begeleiding richting zelfredzaamheid en (arbeids)participatie
Portefeuillehouder
Albert Dragt

We zorgen voor een sluitende samenwerking tussen uitvoerende organisaties, zodat er passende begeleiding is: informeel in de vorm van maatjes en taalverwerving en formeel richting (arbeids)participatie.