Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S3.1.2 Vergroten van het gebruik van de verwijsindex en meldcode door professionals

S3.1.2 Vergroten van het gebruik van de verwijsindex en meldcode door professionals
Portefeuillehouder
Jan Overweg

We zorgen voor trainingen en stimuleren ambassadeurs om binnen hun organisaties het belang van verwijsindex en meldcode uit te dragen.