Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S3.3.1 Uitvoeren van een integraal plan van aanpak van alcohol- en drugsproblematiek

S3.3.1 Uitvoeren van een integraal plan van aanpak van alcohol- en drugsproblematiek
Portefeuillehouder
Jan Overweg

Na ontwikkeling van dit plan, samen met de betrokken partners, voeren we de nader te bepalen acties uit.