Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S3.4.1 Uitvoeren van een behoefteonderzoek onder de ontvangers van mantelzorgcomplimenten

S3.4.1 Uitvoeren van een behoefteonderzoek onder de ontvangers van mantelzorgcomplimenten
Portefeuillehouder
Jan Overweg

We brengen de ondersteuningsbehoefte in kaart, zodat vraag en aanbod op elkaar afgestemd is en blijft.