Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S4.1.1 Realiseren van een sluitende en lokale samenwerking tussen de Sociale Dienst Amersfoort en Larikslaan 2

S4.1.1 Realiseren van een sluitende en lokale samenwerking tussen de Sociale Dienst Amersfoort en Larikslaan 2
Portefeuillehouder
Albert Dragt

We investeren in meer integraliteit tussen de gebieden werk en inkomen (Sociale Dienst) en de gebieden opvoeden en opgroeien, zorg en ondersteuning (Larikslaan2).  We maken hiervoor nieuwe samenwerkingsafspraken met beide partijen.