Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S4.2.1 Bereiken van (zorg)vrijwilligers, hun ondersteuningsbehoeften in kaart brengen en bevorderen van hun deskundigheid

S4.2.1 Bereiken van (zorg)vrijwilligers, hun ondersteuningsbehoeften in kaart brengen en bevorderen van hun deskundigheid
Portefeuillehouder
Jan Overweg

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bevorderen van deskundigheid bij het aanbod van maatjesprojecten (begeleiding van mensen met psychische problematiek). We werken aan vraaggerichte ondersteuning voor de (zorg)vrijwilligers die hier behoefte aan hebben.