Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S4.4.1 Beschermd wonen toegankelijk maken voor een bredere groep van inwoners

S4.4.1 Beschermd wonen toegankelijk maken voor een bredere groep van inwoners
Portefeuillehouder
Jan Overweg

Hierbij gaat het om beschermd wonen in de zin van ondersteuning gekoppeld aan verblijf. We werken aan toegankelijkheid voor een bredere groep dan landelijk gedefinieerd.