Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

S4.4.2 Ontwikkelen van een innovatief en integraal woon- en ondersteuningsaanbod en doorstroommogelijkheden

S4.4.2 Ontwikkelen van een innovatief en integraal woon- en ondersteuningsaanbod en doorstroommogelijkheden
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

We werken aan arrangementen in overleg met initiatiefnemers rondom wonen en aanbieders van dagactiviteiten en dagbesteding. Daarnaast realiseren we via de regionale inkoop vanuit de centrumgemeente, innovatief en integraal woon- en ondersteuningsaanbod en
doorstroommogelijkheden (gezamenlijke ontwikkeling en inkoop).