Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S4.6.2 Realiseren van vormen van lokale (arbeidsmatige) dagbesteding

S4.6.2 Realiseren van vormen van lokale (arbeidsmatige) dagbesteding
Portefeuillehouder
Jan Overweg

We zetten in op lokale toegang, toeleiding en uitvoering. Een voorbeeld hiervan is (dagbesteding in) het Hoefijzer.