Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S4.8.1 Bevorderen van deskundigheid van zowel (zorg)vrijwilligers als professionals op het gebied van LVB en de signaleringsfunctie daarvan

S4.8.1 Bevorderen van deskundigheid van zowel (zorg)vrijwilligers als professionals op het gebied van LVB en de signaleringsfunctie daarvan
Portefeuillehouder
Jan Overweg

Met het bevorderen van deskundigheid werken we aan het signaleren van inwoners met een licht verstandelijke beperking (LVB), met als doel dat deze inwoners zoveel mogelijk kunnen participeren in onze samenleving.