Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S4.8.2 Bieden van laagdrempelige begeleiding aan inwoners met een licht verstandelijke beperking (lvb) in het kader van voorkomen van werkloosheid, isolement, armoede/schulden en gezondheidsproblemen

S4.8.2 Bieden van laagdrempelige begeleiding aan inwoners met een licht verstandelijke beperking (lvb) in het kader van voorkomen van werkloosheid, isolement, armoede/schulden en gezondheidsproblemen
Portefeuillehouder
Jan Overweg

Naast bevorderen van deskundigheid, geven we volop aandacht aan het kunnen toeleiden bieden vannaar passende begeleiding.