Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.1 Aanpakken hotspots

1.1 Aanpakken hotspots
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We hebben ingezet op hotspot gebieden, o.a. in de zomer toen we een stijging zagen van het aantal autokraken. Helaas zijn er weinig initiatieven van inwoners geweest die we hebben kunnen ondersteunen/faciliteren.