Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.1 Evaluatie werkwijze adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)

1.1 Evaluatie werkwijze adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)
Portefeuillehouder
Wim Vos

Onder de aanvragers van een aanvraag omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) hebben we een enquête gehouden. Daarnaast hebben we het adviesteam gevraagd naar hun ervaringen. De bevindingen uit de evaluatie zijn in een uitwisseling in maart 2017 met de raad gedeeld.