Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.1 Groot onderhoud waar mogelijk aan laten sluiten bij projecten van overige disciplines als verkeer en riolering

1.1 Groot onderhoud waar mogelijk aan laten sluiten bij projecten van overige disciplines als verkeer en riolering
Portefeuillehouder
Wim Vos

In 2017 zijn beheerstechnische werkzaamheden aan de wegverharding van de Hessenweg (gedeelte tussen gemeentegrens Amersfoort en westelijke komgrens Achterveld) gecombineerd met (o.a.) verkeerskundige wensen, een vervanging van een rioolpersleiding en de vervanging van een verouderde waterleiding. Het gezamenlijk uitvoeren van de werkzaamheden heeft aanzienlijke synergievoordelen opgeleverd, zowel op kosten als op kwaliteit en de mate van hinder.