Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.1 Het vergroten van de capaciteit van een rioolgemaal aan de Zwarte weg.

1.1 Het vergroten van de capaciteit van een rioolgemaal aan de Zwarte weg.
Portefeuillehouder
Wim Vos

Het rioolgemaal aan de Zwarte weg is in 2017 gerenoveerd. Uit een eerste analyse van de (bemeten) waterstanden en draaiuren in de riolering blijkt dat het gemaal het afvalwater sneller en beter verwerkt en daardoor een grotere capaciteit heeft. Het aantal draaiuren van het gemaal in 2017 lag bijvoorbeeld ruim 120 uur lager dan in 2016.