Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.1 Samenwerking bedrijfsvoering met BLNP gemeenten

1.1 Samenwerking bedrijfsvoering met BLNP gemeenten
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Er is een start gemaakt met geleidelijk samenvoegen van de werkzaamheden op de vier samenwerkingsterreinen, door onderlinge kennisdeling en uitwisseling van personeel tussen de vier gemeenten. Uit de 1e monitoring blijkt dat op alle vier K’s (Kwaliteit verhogen, Kwetsbaarheid verminderen, Kansen voor personeel en Kosten verlagen) de eerste resultaten zijn geboekt. Ook de bewustwording bij medewerkers, dat je als 1 team werkt voor vier organisaties, heeft plaatsgevonden. Er zijn gezamenlijke projecten opgepakt en er zijn verschillende processen onderling afgestemd. Voor concrete resultaten verwijzen wij naar de RIB 2017-06 bijlage 1.