Terug

1.1 Stimuleren aanspreken eigen kracht inwoners

1.1 Stimuleren aanspreken eigen kracht inwoners
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

We hebben ingezet op de basisinfrastructuur, waarmee we voor inwoners drempels verlagen hun eigen kracht aan te spreken en binnen deze netwerken hun weg te vinden. Voor concrete voorbeelden hiervan, waaronder nieuwe collectieve voorzieningen en de inzet van fonds Samenlevingsinitiatieven, zie elders binnen deze jaarrekening domein Samenleving.Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud