Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.1 Uitvoeren van de meest rendabele duurzaamheidsmaatregelen na onderzoek

1.1 Uitvoeren van de meest rendabele duurzaamheidsmaatregelen na onderzoek
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

We hebben nog geen duurzaamheidsmaatregelen getroffen bij de bestaande accommodaties.
In 2018 worden nieuwe meerjarige onderhoudscontracten afgesloten. Het rendabel investeren in duurzaamheidsmaatregelen in bestaande accommodaties is onderdeel van deze contracten. Het nog openstaande onderzoekkrediet ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen wordt gebruikt voor het laten maken van 0-metingen.