Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.1 Uitvoering geven aan de structuurvisie stedelijk gebied

1.1 Uitvoering geven aan de structuurvisie stedelijk gebied
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Over de te maken strategische keuzen in de Omgevingsvisie heeft een Brede Maatschappelijke Discussie door middel van internet en straatinterviews plaatsgevonden. De door de raad vastgestelde keuzen zijn neergelegd in een Omgevingsvisies voor het stedelijk gebied. De visie is voorgelegd voor de vergadering van 1 februari 2018.