Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.1 Verdergaande bewustwording en stimuleren initiatieven

1.1 Verdergaande bewustwording en stimuleren initiatieven
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Er is ook in 2017 ingezet op bewustwording en het stimuleren van initiatieven. Voorbeelden daarvan zijn:
• Door Achterveld Voor Achterveld (DAVA), waarbij een flinke groep inwoners aan zet is vanuit de vraag ‘wat kunnen we zelf doen’, waarmee ze de verbinding vormen tussen inwoners met een (toekomstige) hulpvraag en de professionals. De gemeente faciliteert dit in ruimte en in communicatie.
• Bij de vergunningverlening voor bijvoorbeeld evenementen zitten we niet tegenover, maar naast de organisator. Aan veiligheidsaspecten en openbare orde kunnen geen concessies worden gedaan, maar voor het overige wordt zoveel mogelijk meegedacht. Een vergunningaanvraag die niet binnen de daarvoor geldende termijn is ingediend wordt slechts bij hoge uitzondering afgewezen. Veelal wordt de organisator tegemoetgekomen door de aanvraag toch in behandeling te nemen.

In de ambtelijke organisatie is in september, oktober en november de organisatievisie in 15 bijeenkomsten besproken met alle medewerkers. Daarmee is Samenleving Voorop besproken in het licht van het “opgave-gestuurd werken” en het ‘werken vanuit de bedoeling’ .

Ook de reflectie Samenleving Voorop draagt bij aan het doel van bewustwording. De reflectie is zo ingestoken dat betrokkenen worden geïnterviewd. Zij geven aan wat belangrijk is geweest, waar energie zat, wat beter kan en wat behouden moet blijven. Op deze manier wordt de energie vastgehouden en draagt het proces van de reflectie ook bij aan bewustwording en het stimuleren van initiatieven