Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.2 Beschermen waardevolle objecten, niet zijnde gemeentelijk monumenten en landschapsstructuren, in bestemmingsplannen.

1.2 Beschermen waardevolle objecten, niet zijnde gemeentelijk monumenten en landschapsstructuren, in bestemmingsplannen.
Portefeuillehouder
Wim Vos

In de vigerende bestemmingsplannen worden cultuurhistorische waarden zo veel als mogelijk beschermd.
Het weeghuisje op het voormalig Coöperatieterrein Achterveld heeft in het bestemmingsplan een bijzondere aanduiding gekregen, waardoor sloop niet zomaar toegestaan is. Voortvloeiend hieruit wordt het weeghuisje mogelijk aangewezen als gemeentelijk monument.