Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.2 Groot onderhoud aan laten sluiten bij projecten en planningen van andere overheidsinstanties

1.2 Groot onderhoud aan laten sluiten bij projecten en planningen van andere overheidsinstanties
Portefeuillehouder
Wim Vos

In 2017 is (een gedeelte van) de Arnhemse we gereconstrueerd door de Provincie. Bij de werkzaamheden is ook een nieuwe aansluiting gerealiseerd op de Treekerweg. Doordat de gemeentelijke onderhoudsplanning samengevoegd was met het maken van de nieuwe aansluiting is een groter deel van de weg opnieuw ingericht en is er een kwaliteitsimpuls aan het gebied gegeven.