Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.2 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van een deel van de verharding in Leusden-Zuid.

1.2 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van een deel van de verharding in Leusden-Zuid.
Portefeuillehouder
Wim Vos

De voorbereidende werkzaamheden voor vervanging van riolering en verharding zijn uitgevoerd. In het ontwerp van de openbare ruimte is nadrukkelijk aandacht besteed aan het lokaal bergen en vertraagd afvoeren van regenwater. Niet alleen door het regenwater af te koppelen van het vuilwaterstelsel maar ook door de aanleg van slimme drainagesystemen die een functie hebben in zowel de tijdelijke berging van regenwater als de beheersing van de grondwaterstand ter plaatse. De uitvoering van de eerste fase heeft nog niet plaatsgevonden omdat deze is gekoppeld aan de nieuwbouw op de locaties van ’t Palet en de Loysderhoek in de periode maart/april 2018.