Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.2 Samenwerken in het Sociaal Domein met Amersfoort en Larikslaan2

1.2 Samenwerken in het Sociaal Domein met Amersfoort en Larikslaan2
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De inkoop voor het SD is middels een DVO voor 2018 uitgewerkt. Hiermee is de samenwerking met Amersfoort voor 2018 geborgd en zal Amersfoort de inkoop verzorgen voor jeugdhulp – zorg en ondersteuning in het kader van de WMO.
De samenwerking met Larikslaan 2 (LL2) is verder geïntensiveerd door o.a. op leerplicht en leerlingenvervoer nauwer samen te werken. Collega’s van de gemeente zijn periodiek fysiek aanwezig bij LL2.
De gemeente heeft op basis van het informatieplan 2016-2019 een start gemaakt met de aanschaf van een systeem dat werkt als een kwaliteitsmonitor gegevensbeheer.