Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.2 Voldoen aan BIG

1.2 Voldoen aan BIG
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We zijn in 2017 gestart met de stapsgewijze implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). In stap 1 is op de BIG gebaseerd informatieveiligheidsbeleid opgesteld en door het college vastgesteld. In stap 2 hebben we een organisatiebrede risicoanalyse uitgevoerd. In stap 3 hebben we een actieplan opgesteld. In dit actieplan staan verbeteracties voor 2017/2018.
Ten aanzien van Informatieveiligheid gelden vanaf 2017 nieuwe verantwoordingseisen. Zie a.u.b. hetgeen hierover is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.