Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.2 Voorbereiding van de nieuwe welstandsnota

1.2 Voorbereiding van de nieuwe welstandsnota
Portefeuillehouder
Wim Vos

Aan de hand van de evaluatie van het adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit en de evaluatie van het Burenakkoord hebben we een nieuwe welstandsnota / nota ruimtelijke kwaliteit voorbereid. De nota is op 1 februari 2018 vastgesteld door de raad.