Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.3 De gemeente zorgt ervoor dat uitwisseling van informatie met haar inwoners en bedrijven op een snelle, betrouwbare en transparante manier gebeurt

1.3 De gemeente zorgt ervoor dat uitwisseling van informatie met haar inwoners en bedrijven op een snelle, betrouwbare en transparante manier gebeurt
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

In 2017 heeft het zaakgericht werken een nieuwe impuls gekregen doordat we met een nieuw pakket zijn gaan werken dat beter is ingericht voor het zaakgericht werken. Medewerkers hebben een opleiding gehad in zaakgericht werken en het gebruik van de software. Het toegankelijk maken voor de burger en de laatste stappen in het volledig digitaal werken worden momenteel voorbereid.