Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.3 Onderzoeken opstellen nieuw bestemmingsplan “De Plantage”.

1.3 Onderzoeken opstellen nieuw bestemmingsplan “De Plantage”.
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

De procedure m.b.t. het inpassingsplan kantoren van de provincie Utrecht heeft een jaar vertraging opgelopen. Vanaf medio 2018 kunnen er geen kantoren meer gebouwd worden. Voor de kantorenstrook aan de Groene Zoom zijn vergunningen verleend voor de bouw van 5 kleinschalige kantoren.
Aan de zijde van de Ursulineweg wordt een bestemmingsplanprocedure gestart voor het omvormen van de woonwerkkavels naar woonkavels.