Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.3 Opereren vanuit de ‘geest’ van wet- en regelgeving

1.3 Opereren vanuit de ‘geest’ van wet- en regelgeving
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Er wordt gekeken naar de bedoeling van de wet, en initiatieven worden vanuit een ‘ja, tenzij’ gedachte benaderd.

Een voorbeeld hiervan is dat handhaving pas wordt ingezet als alternatieve oplossingsmogelijkheden zijn uitgeput. Eerst worden er gesprekken gevoerd en/of brieven geschreven om te bekijken hoe we de ontstane situatie in onderling overleg kunnen regelen. Handhaving dient een maatschappelijk doel en is geen doel op zich. Daarom wordt er in het voortraject meegedacht in oplossingen.

Ook wordt bij vergunningsaanvragen gekeken naar het doel van de relevantie regelgeving. We hebben vertrouwen in de kennis en kunde van de organisatoren, zoeken gezamenlijk naar oplossingen en mogelijkheden en daarbij staat het faciliteren hoog in het vaandel. Voorbeelden daarvan zijn de avondvierdaagse 2017 en het evenement Midsummer Dream.