Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.3 Sociaal calamiteitenplan

1.3 Sociaal calamiteitenplan
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Begin 2017 is het Protocol Maatschappelijke Onrust (sociaal calamiteitenplan) opgesteld. Daarnaast is het afgelopen jaar een nieuwe aanpak ontwikkeld m.b.t. maatschappelijke onrust. Ook is het maatschappelijke onrust overleg anders vormgegeven, waardoor samenwerkingsverbanden effectiever zijn ingericht en er een nadrukkelijke koppeling met de PGA is aangebracht.