Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.3 Tijdig de juiste onderhoudsmaatregel toe passen

1.3 Tijdig de juiste onderhoudsmaatregel toe passen
Portefeuillehouder
Wim Vos

Bij het inplannen van onderhoudsmaatregelen aan de wegverharding is gebruik gemaakt van verouderingsprognoses en metingen van de draagkracht van de wegfunderingen.
Hierdoor is de effectiviteit van de gemeentelijke investeringen aan haar wegennet vergroot en is beter geborgd dat de juiste maatregel op het juiste moment wordt uitgevoerd.