Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.3 Uitvoeren en/of ondersteunen activiteiten op het gebied van Energie en Duurzaam bouwen uit de Duurzaamheidsagenda 2016-2030

1.3 Uitvoeren en/of ondersteunen activiteiten op het gebied van Energie en Duurzaam bouwen uit de Duurzaamheidsagenda 2016-2030
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Op het gebied van Energie en Duurzaam bouwen zijn de volgende activiteiten uitgevoerd;
- Op het dak van De Korf heeft Coöperatie zonnedak de Korf 280 zonnepanelen geplaatst. De cooperatie heeft 45 leden.
- Onder andere WSL, Amvest en particuliere woningeigenaren investeerden in 2017 in de energetische verbetering van bestaande woningen.
- De gemeenteraad stelde de nieuwe legesverordening voor 2018 vast, waarin is opgenomen dat voor energiezuinige en gasloze nieuwbouw en renovatie en voor sloop ikv asbestverwijdering minder leges worden geheven.