Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.4 Bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen

1.4 Bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

De collegeleden dragen de uitgangspunten zoals deze in het Manifest Verbonden Partijen zijn vastgelegd uit en hebben vanuit hun rol als
DB/AB-lid van de GR-en aandacht gevraagd voor de planning en routering van stukken.
De Verbonden Partijen die met een kadernota werken hebben deze tijdig ingediend.