Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.4 Samen met de Achterveldse samenleving een zo breed mogelijk gedragen ‘verkeersplan Achterveld’ voorbereiden

1.4 Samen met de Achterveldse samenleving een zo breed mogelijk gedragen ‘verkeersplan Achterveld’ voorbereiden
Portefeuillehouder
Wim Vos

Medio 2017 heeft een breed samengestelde Denktank uit Achterveld een herinrichtingsplan gepresenteerd. Tijdens de Uitwisseling van 31 augustus is dit plan door hen aan de gemeenteraad gepresenteerd. Nadien is discussie ontstaan over de materiaalkeuze voor de verharding van de rijbaan. Hierdoor heeft het planproces enige vertraging opgelopen.