Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.4 Samenwerking informatievoorziening en ICT met BNLP gemeenten

1.4 Samenwerking informatievoorziening en ICT met BNLP gemeenten
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Het gemeenschappelijk informatieplan is opgesteld en vastgesteld door de colleges van de 4 gemeenten (BLNP). De uitvoering van het plan gaat de komende jaren zijn beslag krijgen.
Ook is gemeenschappelijk cloudbeleid voorbereid.

In BLNP-verband hebben we de eerste stappen gezet in het gezamenlijk inrichten van de I-Organisatie. De voorbereiding voor de inrichting en het gebruik van hetzelfde pakket voor de kantoor automatisering is daar een voorbeeld van.