Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.5 Ondersteunen gebiedsaanpak “De Horst”

1.5 Ondersteunen gebiedsaanpak “De Horst”
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Er is op kantoren[park “de Horst” een netwerk ontstaan van ondernemers en vastgoedeigenaren. Zij hebben hun gedeelde belangen (o.a. mobiliteit, parkeren, verduurzaming panden, netwerkmomenten) verwoord in een gemeenschappelijke agenda. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een bedrijvenvereniging Leusden Noord, die de uitvoering van de agenda zelf ter hand neemt.