Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.5 Realisatie van het Huis van Leusden (CUP 1.5)

1.5 Realisatie van het Huis van Leusden (CUP 1.5)
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De bouw van het Huis van Leusden heeft zijn hoogste punt bereikt. Er is een start gemaakt met de installaties en de casco afwerking. Besloten is de warmte- en koudeopslag (WKO) en Photo-Voltaic' (PV) installaties (die zonne-energie omzet in elektriciteit) in eigendom te nemen.
Een 4e partij Futurum is gecontracteerd om ruimte te huren. Met de organisaties is verder invulling gegeven aan het ICT-werkplekconcept, hospitality, facilitaire aspecten, het activiteit gericht en digitaal werken en de communicatie in het Huis van Leusden.
Met het project Hart van Leusden heeft afstemming plaatsgevonden over de aanleg en oplevering van de buitenruimte vooruitlopend op de oplevering.