Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.5 Waarborgen van betrouwbaarheid, efficiency en privacy in de informatievoorziening in het Sociaal Domein

1.5 Waarborgen van betrouwbaarheid, efficiency en privacy in de informatievoorziening in het Sociaal Domein
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

In het rapport Verkenning Sociaal Domein (2016) staan programmalijnen genoemd welke gedeeltelijk in 2017 zijn uitgewerkt. De werkprocessen zijn geïnventariseerd en de belangrijkste knelpunten zijn benoemd. Het webteam is bezig de aanbevelingen uit het rapport Zelfredzame burger, te implementeren. De programmalijnen Documentbeleid en Gegevensbeheer zullen, integraal met het gemeente breed Informatieplan gemeente Leusden 2016-2019, verder uitgewerkt moeten worden. Binnen de programmalijn managementinformatie is de informatiebehoeften geïnventariseerd en is een managementdashboard door Synaxion opgeleverd. Gedurende 2018 zal de dashboard verder ontwikkeld worden.