Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.1 Samen met inwoners invulling geven aan een grondwater verlagingsproject in oud Hamersveld

2.1 Samen met inwoners invulling geven aan een grondwater verlagingsproject in oud Hamersveld
Portefeuillehouder
Wim Vos

In oud Hamersveld zijn diverse maatregelen uitgevoerd ten behoeve van de grondwaterbeheersing ter plaatse, te weten:
- een aantal bewoners is aangesloten op de aanwezige drainagestelsels;
- er is nieuwe drainage aangelegd;
- de bestaande drainage is gereinigd en;
- er is een meetsysteem in de drainage geplaatst waarmee geblokkeerde drains snel kunnen worden opgemerkt.