Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.1 Stimuleren dat inwoners zich betrokken voelen bij elkaar, informele hulp geven en nemen en saamhorigheid versterken

2.1 Stimuleren dat inwoners zich betrokken voelen bij elkaar, informele hulp geven en nemen en saamhorigheid versterken
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Samenlevingsinitiatieven zoals DAVA, LeusdenZet, Buurtkracht Alandsbeek en de Huiskamer van Leusden zijn ondersteund door de samenlevingsontwikkelaar door het aanjagen of meedenken of verbinden van formele en informele partijen aan het initiatief.
Fonds Samenlevingsinitiatieven heeft middelen beschikbaar gesteld voor samenlevingsinitiatieven zoals bv. de Opera, die hebben bijdragen aan het vergroten van de saamhorigheid en onderlinge verbinding.
Sportverenigingen zijn zich ervan bewust gemaakt dat verandering noodzakelijk is om vitaal te blijven. Een aantal verenigingen speelt hier op in door o.a. het leggen van verbindingen tussen maatschappelijke initiatieven en de sportvereniging .