Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.1 Uitvoeren Woonvisie/Woonagenda 2016 – 2025

2.1 Uitvoeren Woonvisie/Woonagenda 2016 – 2025
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Met WSL en HLVE zijn prestatieafspraken gemaakt over onder andere het aantal huurwoningen in 2025 en het versneld toevoegen van sociale huurwoningen. Ook zijn afspraken gemaakt over het doorstroomproject “Van groot naar fijn”.