Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.1 Verruimen van bestemmingsplannen om het mogelijk te maken dat maatschappelijke organisaties aanvullende inkomsten kunnen verwerven

2.1 Verruimen van bestemmingsplannen om het mogelijk te maken dat maatschappelijke organisaties aanvullende inkomsten kunnen verwerven
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Verruiming van mogelijkheden voor het verwerven van aanvullende inkomsten voor maatschappelijke organisaties en ondernemingen hebben we vraaggestuurd uitgewerkt bij bestemmingsplanwijzigingen of –vrijstellingen. Broedplaats De Smederij en de activiteiten van Maxima’s in MFC Antares zijn hier voorbeelden van.