Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.1 Voortzetten beleid aanwijzen gemeentelijke monumenten.

2.1 Voortzetten beleid aanwijzen gemeentelijke monumenten.
Portefeuillehouder
Wim Vos

In 2017 heeft een bijeenkomst van (beoogd) gemeentelijk monumenteneigenaren plaatsgevonden met de bedoeling onderling ervaringen met betrekking tot instandhouding van het monumentale object, uit te wisselen.
De intentie is dat door dit soort bijeenkomsten een netwerk tussen de eigenaren/bewoners ontstaat.

Er zijn gesprekken gevoerd met eigenaren/bewoners van beoogd gemeentelijk monumenten om tot aanwijzing als gemeentelijk monument te komen.